คู่มือการตั้งค่า VPN แบบ IPSec สำหรับ Windows 8


1. Download ตัวติดตั้งตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน(32bit หรือ 64bit) และ config file IPSec


2. เริ่มติดตั้ง FortiClient VPN


3. เลือก Yes, I have read and accept the และ กด Next


4. คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง

รอสักครู่


5. คลิก Finish


6. เปิด FortiClient จะได้หน้าต่างดังรูป เลือก I acknowledge that ... และ กด I accept


7. จะได้หน้าต่างดังรูป คลิกที่สัญลักษณ์ แม่กุญแจ ตรง กรอบสี่เหลี่ยมสีแดง ให้สัญลักษณ์ดังกล่าวหายไป


8. จะได้หน้าต่างที่ไม่มีสัญลักษณ์แม่กุญแจดังรูป คลิกที่สัญลักษณ์รูปฟันเฟือง


9. จะได้หน้าต่างดังรูป เลือก Restore


10. จะได้หน้าต่างดังรูป เลือก file ตาม path ที่ save ไว้ และ เลือก IPSec.conf


11. จะได้หน้าต่างดังรูป กดปุ่ม OK เพื่อเลือก config file


12. รอสักครู่ จะปรากฏดังรูป แปลว่าดำเนินการเรียบร้อย กดปุ่ม OK


13. คลิกสัญลักษณ์บ้านเพื่อกลับมาหน้าจอหลัก ใส่ Username และ Password และกดปุ่ม connect


14. เปิด Browser เข้า website ห้องสมุดคณะฯ https://w1.med.cmu.ac.th/library/ เพื่อใช้บริการต่างๆของห้องสมุด