คู่มือการตั้งค่า VPN แบบ IPSec สำหรับ Mac OSX 10.8.3


1. Download ตัวติดตั้งสำหรับ OS X และ config file IPSec


2. run file FortiClient_5.4.0.493_macosx.dmg เพื่อติดตั้ง FortiClient


3. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Install ดังรูป เลือก Install


4. เลือก Continue


5. เลือก Continue


6. เลือก Agree


7. เลือก Install


8. ใส่ password เครื่อง และ กดปุ่ม Install Software เพื่อติดตั้ง FortiClient

รอสักครู่


9. หลังติดตั้งโปรแกรมเสร็จ กดปุ่ม Close


10. เรียกโปรแกรม FortiClient จากหน้า Applications


11. เปิดโปรแกรม FortiClient เลือกที่ Click the lock make changes


12. ใส่ password เครื่อง และ กดปุ่ม OK


13. ไปที่ Menu FortiClient -> Preferences


14. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Preferences ดังรูป เลือก Restore


15. เลือก file config (IPSec.conf)ที่ download มาพร้อมกับตัวติดตั้ง และ กดปุ่ม Import


16. รอสักครู่ และ กดปุ่ม OK


17. เมื่อกลับมาหน้าต่าง Preferences ให้เลือก Default tab เป็น Remote Access, เอาหมายถูกหน้า Automatically check for new versions ออก และ ปิดหน้าต่าง Preferences


18. ปิดการทำงานของ AntiVirus เลือก Setting


19. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Setting ให้เอาเครื่องหมายถูกออกให้หมด


ดังรูป และ กดปุ่ม Done


20. จะเป็นการปิดการทำงานของ AntiVirus ดังรูป


21. ปิดการทำงานของ Web Security เลือก Disable


22. จะเป็นการปิดการทำงานของ Web Security ดังรูป


23. เลือก Click the clock to prevent changes เพื่อ lock ค่า setting


ดังรูป


24. หลังจากนี้เวลาเรียก FortiClient จะใส่เพียงแค่ Username และ Password สำหรับระบบ Internet และ กดปุ่ม Connect เพื่อ connect VPN


เมื่อ connect สำเร็จ จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป


25. เปิด Browser เข้า website ห้องสมุดคณะฯ http://www.med.cmu.ac.th/library/ เพื่อใช้บริการต่างๆของห้องสมุด