คู่มือการตั้งค่า VPN แบบ IPSec สำหรับ Windows 8


1. Download ตัวติดตั้งตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน(32bit หรือ 64bit) และ config file IPSec


2. เริ่มติดตั้ง FortiClient


3.เลือก Yes, I have read and accept the และ กด Next


4. คลิก VPN Only (เราใช้แต่ module vpn !!!)


5. คลิก Next เพื่อติดตั้ง


6. คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง

รอสักครู่


7. คลิก Finish


8. เปิด FortiClient จะได้หน้าต่างดังรูป


9. เปิด Menu File->Settings


10. จะได้หน้าต่างดังรูป เลือก Restore


11. จะได้หน้าต่างดังรูป เลือก ...


เลือก file ตาม path ที่ save ไว้ และ เลือก IPSec.conf


12. จะได้หน้าต่างดังรูป กดปุ่ม OK เพื่อเลือก config file


13. รอสักครู่ จะปรากฏดังรูป แปลว่าดำเนินการเรียบร้อย กดปุ่ม OK 2 ครั้ง


14. กลับมาหน้าจอหลัก เพื่อใส่ Username และ Password และกดปุ่ม connect


15. เปิด Browser เข้า website ห้องสมุดคณะฯ http://www.med.cmu.ac.th/library/ เพื่อใช้บริการต่างๆของห้องสมุด