คู่มือการตั้งค่า VPN แบบ IPSec สำหรับ iOS 5.1.1


1.เชื่อมต่อ Internet (3G หรือ Wifi)

2.เลือก Setting จากหน้า Home Screen ของอุปกรณ์


3.General -> Network -> VPN เลือก Add VPN Configuration...


4.เลือก IPSec และ กรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้

Description : MedCMU (อะไรก็ได้)
Server : 61.19.199.198
Account : ชื่อผู้ใช้งานระบบ Internet
Password : รหัสผ่าน
Secret : medcmu
และ กดปุ่ม Save5.เลือก Default เป็น MedCMU และ เลือก ON เพื่อเปิดการใช้งาน VPN


หากเชื่อมต่อสำเร็จ


และ หากต้องการยกเลิก ให้ OFF VPN

6.เปิด Browser เข้า website คณะฯ http://www.med.cmu.ac.th/library/ เพื่อใช้บริการต่างๆของห้องสมุด